Program 36. konference o výzkumu proměnných hvězd

26. - 28. 11. 2004

Brno, ČR

| základní informace | on-line přihláška | seznam účastníků | program |


Povídání o volbách do výkonného výboru BRNO

Pátek 26. 11.
18.00 Zahájení konference
80 Z. Mikulášek: Hvězdy a vesmír
19.30 přestávka
20.00 Cestopisný večer (povídání s obrázky z cest našich proměnářů po světě a světových proměnářů u nás v roce 2004)
15 J. Janík: Kopalovská Litomyšl
20 M. Zejda: Canakkale podruhé
Sobota 27. 11.
9.00 20 Představení posterů
30 J. Kubát: Spektrum - rozložené světlo hvězd
45 R. Gális: YY Her - po troch rokoch fotometrického monitorovania
15 P. Molík: Atlas O-C J. Kreinera
10 M. Wolf: Y Camelopardalis - zákrytová dvojhvězda s pulsující složkou
11.15 Přestávka
11.30 20 K. Petrík,M.Chrastina,G.Szász: BX Peg, KW Peg a ich nové premenné
15 L. Šarounová: Databáze CCD pozorování proměnných hvězd
5 M. Zejda: Archív CCD pozorování zákrytových dvojhvězd
20 P. Zasche: První kroky s programem PHOEBE
12.30 přestávka
13.00 35 V. Šimon a kol.: Objevy a fotometrie 8 nov v M31 v letech 2002-2004
20 K. Hornoch: Novy v M31
14.00   Oběd (jednání výboru sekce)
16.00 30 P. Dubovský: Automaticke prehliadky oblohy pouzitelné pre fotometriu premenných hviezd
45 P. Sobotka: Budoucnost amatérského pozorování proměnných hvězd
10 diskuse
5 A. Paschke: Staré známé hvězdy
15 D. Motl a kol.: Společnost pro studium proměnných hvězd - BRNO
17.45 přestávka
18.00 pořad v planetáriu Hvězdy pod mikroskopem (případně večeře)
19.30 Plenární schůze B.R.N.O. - sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS
     Úvod
     Zpráva o činnosti sekce za rok 2004 (mj. statistiky pozorování zákrytových dvojhvězd
          a fyzických proměnných hvězd, …)
     Zpráva o hospodaření v roce 2004
     Revizní zpráva
     Různé
21.00 Kuloárové diskuse za přítomnosti klasiků (Müllera-Thurgaua, Vavřince, madam Frankovky a dalších)
Neděle 28. 11.
8.30 50 V. Šimon a kol.: Kataklyzmické proměnné a možnosti jejich pozorování družicí INTEGRAL
20 G. Szász, M. Chrastina, K. Petrík, L. Hric: Vzplanutie supermäkkého X zdroja V Sge
20 M. Chrastina, G. Szász, K. Petrík, L. Hric: Podivuhodné správanie supermäkkého X zdroja QR And
10.00 Přestávka
10.15 20 Mikulášek, Pejcha: Pozorování tranzitu TrES-1 a určování O-C proměnných hvězd
15 Š. Parimucha: Statisticke vlastnosti kontaktných systémov
25 L. Šmelcer: Všehochuť CCD fotometrie ve Valašském Meziříčí
20 O. Pejcha: V2540 Oph - (ne)obyčejná nova
15 M. Zejda: CCD v Brně 2004
15 D. Motl a kol: Prosper 2004
12.15 Ukončení

| základní informace | on-line přihláška | seznam účastníků | program |TOPlist