Vyhledávací mapky slouží pozorovatelům k identifikaci proměnné hvězdy na obloze. Pokud nemáte žádný hvězdný katalog, jako je například GSC (Guide Star Catalogue) a nemůžete si generovat hvězdné mapy na PC, můžete využít rozsáhlého archívu hotových mapek.


ZÁKRYTOVÉ DVOJHVĚZDY


FYZICKÉ PROMĚNNÉ HVĚZDY


KRÁTKOPERIODICKÉ A KLASICKÉ CEFEIDY