Návod

Jaké typy hvězd se u nás pozorují?

* Program B.R.N.O. - zákrytové dvojhvězdy

Dvě hvězdy obíhají kolem sebe a střídavě tak z našeho úhlu pohledu zakrývá jedna druhou. Hvězdy jsou od nás tak daleko, že vypadají jako jeden svítící bod. Jejich oběh tak nemůžeme přímo sledovat a zákryt se projeví tak, že svítící bod nejprve zeslábne a pak se zjasní. Vizuální pozorování zákrytů se soustředí na zjištění okamžiku minima jasnosti. Ilustrativni obrazek Nejde přitom o to zjistit cas pozorování, kdy se hvězda jevila pozorovateli jako nejslabší, ale pečlivě sledovat a zapsat třeba každou čtvrthodinu jasnost hvězdy. Teprve následné zpracování za použití všech nočních odhadů odhalí skutečný okamžik minima. Oběžné periody dvojhvězd trvají většinou několik hodin, typicky půl dne. Pozorování samotné trvá několik hodin, protože je třeba zychytit celý sestup do minima a opětovný vzestup do maxima. CCD pozorovatelé se mohou pouštět do podrobnějších měření a sledovat hvězdu i mimo zákryt. Oběh dvojhvězdy kolem společného těžiště, zákryt a vznikající světelnou křivku si můžete prohlédnout na animaci.
Program sledování zákrytových dvojhvězd má svoji stránku http://var.astro.cz/brno

* Program MEDÚZA - fyzické proměnné hvězdy

Je velmi obtížné vysvětlit zde byť jen stručně proč se mění fyzické proměnné hvězdy a to především z důvodu, že jich je nepřeberné množství. Ve svém pozorovacím programu má MEDÚZA 1) Ilustrativni obrazek dlouhoperiodické pulzující - hvězdy typu Mira Ceti a polopravidelné proměnné. Příčinou velmi výrazné proměnnosti dosahující několika magnitud jsou rázové vlny šířící se atmosférou hvězdy, které vyvolávají periodické rozpadání se a zase slučování molekul. Když se molekuly rozpadnou, vidíme do teplejších vrstev hvězdy (hvězda se zjasní) a když se molekuly opět vytvoří, hvězda zeslábne. 2) Symbiotické a kataklyzmické proměnné jsou tvořeny dvojhvězdami. U první skupiny hraje významou roli při vzniku svetělných změn společná plynoprachová obálka dvojhvězdy u druhé skupiny pak vznikají vzplanutí způsobená přetokem materiálu z jedné hvězdy na druhou. Ilustrativni obrazek 3) Okrajově skupina pozoruje ještě mizející hvězdy typu R CrB, mladé typu T Tau, novy a supernovy. Až na výjimečné případy se hvězdy pozorují tím způsobem, že se pořídí jen jedno pozorování za noc. Pozorovatel si tak vezme večer svazek mapek k dalekohledu, hledá jednu hvězdu po druhé a píše do pozorovacího deníku jednotlivé odhady. Ve chvíli, kdy se zatáhne nebo se znaví, jde spát s 10 nebo 100 odpozorovaných hvězd podle toho, jak je zkušený. Když během pozorování pozorovatel zjistí zajímavé chování některé z hvězd, podá neprodleně zprávu ostatním. Jak vypadá pulzující hvězda si můžete prohlédnout na animaci.
Program sledování fyzických proměnných hvězd má svoji stránku www.meduza.info

Jak se stát úspěšným pozorovatelem?

Především je potřeba hodně často pozorovat! To jistě není nijak překvapující zjištění, ale je potřeba to zdůraznit. Naučit se pomocí oka zjišťovat jasnost hvězd lze poměrně snadno. Pozorování jsou ovšem zpočátku méně přesná. Než se pozorovatelovo oko "vycvičí", trvá to několik měsíců. Při tom platí, že čím častěji pozoruje, tím rychleji se učí jak udělat správný odhad a tím dříve jsou jeho pozorování spolehlivější. Při častějším pozorování je také větší pravděpodobnost, že se podaří něco objevit. Zdaleka ne o všech typech proměnných hvězd se dá říci, že jejich vizuální pozorování má vědecký smysl. Důležité je proto poradit se s vedením sekce o svém pozorovacím programu. Velmi důležité je účastnit se pozorovacích kampaní, které jsou vyhlašovány ve spolupráci s astronomickými ústavy. Pro úspěšné pozorování je důležitá týmová práce, desítky či stovky pozorovatelů dokáží společnými silami zjistit o hvězdách to, co by jinak šlo zjistit jen ztěží. Velkou výhodou je vědět co pozoruji, jak jinak může pozorovatel poznat, že se s hvězdou děje něco neobvyklého? Je výhodné sledovat aktuální dění na proměnářské obloze a začít alespoň se základním teoretickým studiem proměnných hvězd. V případě nejasností se nebát zeptat ostatních pozorovatelů prostřednictvím diskuzních skupin.

Pozorovací praktika

Pro začátečníky i pokročilejší pozorovatele pořádá sekce každoročně specializované pozorovací praktikum, kde je možné se v praxi naučit pořizovat vizuální odhady, dozvědět se více o proměnných hvězdách a v neposlední řadě poznat své kolegy a podělit se s nimi o zkušenosti s pozorováním proměnných hvězd.
Praktika jsou vždy dvoutýdenní a konají se v letních měsících (pro ty školou povinné o prázdninách) na dvou místech zároveň - na hvězdárně ve Vyškově a na hvězdárně ve Ždánicích - oboje jižní Morava. Konkrétní termíny a bližší informace na stránce akcí.

Obrázek návodu k pozorování proměnných hvězd

Tištěný návod na pozorování

Nejucelenější návod jak pozorovat proměnné hvězdy a zpracovávat data publikovala naše sekce v roce 1994 (viz. foto). Tehdy se ještě u nás nepozorovali fyzické proměnné hvězdy, takže návod není z dnešního pohledu v tomto směru úplný. Také díky rychlému rozvoji počítačů a sítě internet je dnes návod trochu zastaralý. Stále ho ovšem můžeme s klidným svědomím doporučit. Novější informace najde zájemce v on-line návodech na našich stránkách. Návod vypracoval kolektiv autorů pod vedením M.Zejdy.

On-line návody jak pozorovat proměnné hvězdy

Podrobný návod jak vizuálně pozorovat (autor L.Brát)
Pozorovatelská kuchařka (autor P.Sobotka)

Pozorovací trenažéry

Pozorování proměnných hvězd je velmi jednoduché, stačí si z našich stránek stáhnout mapku na příslušný objekt, hvězdu nalézt na obloze, provést vizuální odhad a příší den použít některý z programů, který pozorování zpracuje. Nicméně je určitě lepší zkusit si pozorování dříve než se ocitnete tváří v tvář opravdové proměnné hvězdě. Můžete si tak ověřit, jestli jste metodu pozorování dobře pochopili a máte naději na noční úspěch. K tomuto účelu slouží následující dva trenažéry.

Pozorování zákrytové dvojhvězdy (autor L.Brát a J.Šafář)
Pozorování fyzické proměnné hvězdy (autor P.Sobotka)


TOPlist