Novinky / Oznámení

2016-01-04Redakce OEJV přeje všem pozorovatelům a autorům všechno nejlepší a hodně jasných nocí v roce 2016! Děkujeme za Vaše příspěvky.
2015-02-06Byly dány k dispozici nové šablony pro články v OEJV a podrobné instrukce, jak publikovat v OEJV. Vše je k nalezení v sekci 'Příjem publikací'. Prosíme, aby autoři dbali našich doporuční a zachovali formát článků podle šablon.
2015-01-19Začátkem roku 2015 rozšířil redakční okruh Marek Skarka z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně.
2011-07-16 OEJV bylo představeno na Join European and National Meeting (JENAM) v Ruském Petrohradě, 4. - 8. 7. 2011. Před posterem OEJV stojí tři členové redakční rady OEJV (z leva) L. Brát, I. Andronov a A. Paschke.
2011-02-26Nová pojmenovací listina GCVS (General Catalogue of Variable Stars) č.80 vydaná autory Kazarovets, Samus, a další v IBVS 5969 odkazuje na 23 prací zveřejněných v OEJV. Mnoho nových proměnných hvězd publikovaných v OEJV má nyní své definitivní označení v GCVS.
2009-04-01Dnes jsme dosáhli hranice 100 publikovaných prací v OEJV. Děkujeme všem autorům a editorům za jejich práci pro OEJV!
2009-01-06Instrukce pro autory: k publikacím založených na vlastních pozorováních je nutné přiložit samotná data v ascii formátu. Týká se to především objevů nových proměnných hvězd, analýz vlastních data apod. Data můžete přiložit při odesílání publikace přes on-line upload formulář.
2008-01-10Nový editor se přidal k týmu OEJV. Je jím Joachim Hübscher z BAV.
2007-08-11Byla přidána nová funkce do on-line formuláře pro upload publikací. Autoři mohou nyní připojit k práci oddělenou přílohu - např. soubor s daty, obrázek či jakýkoliv formát souborů. Maximální počet příloh je 5
Doporučujeme používat přílohy hlavně pro data analyzovaná v práci. Přikládejte data ve formátu ASCII - .txt soubory.
2007-01-29Vzhledem ke spuštění nové verze databáze Simbad byly upraveny internetové odkazy "Objekty Simbad" v seznamu OEJV čísel.
2007-01-03Vzorové publikace a styly pro autory ve formátu MS Word a LaTeX. Dodržujte prosím jednotný vzhled vašich publikací.
2006-08-14Od srpna 2006 se OEJV stal žurnálem s plně funkční redakční radou, která schvaluje zaslané práce. Složení redakční rady můžete vidět zde.
2006-06-17Důležité upozornění pro autory i čtenáře OEJV: Komentáře, které je možné vkládat ke každému číslu OEJV jsou určené ke komentování / oponentuře obsahu práce. Tyto komentáře neslouží jako nezávazný "chat" s autorem.
2006-03-14Z důvodu malého využívání funkce "Známkování" byla tato v OEJV zrušena. Výsledná průměrná známka byla nereprezentativní a u některých autorů docházelo k vzájemnému "špatnému" známkování. Jedinou možností jak se vyjádřit ke kvalitě článku zůstaly komentáře.
2006-02-05Byla prohloubena spolupráce se serverem CDS Strasbourg a pro všechny publikace OEJV je nyní vkládána reference pro studované objekty do databáze Simbad. Dotazem na konkrétní objekt v Simbadu bude zobrazena i plná reference na případnou práci publikovanou v OEJV. Zároveň s tímto krokem byla zprovozněna i funkce "Object search" při vyhledávání literatury v Smithsonian/NASA ADS.
Poděkování patří Francois Ochsenbeinovi z CDS Strasbourg!
2006-01-18OEJV byl zahrnut do trvalého archívu Národní knihovny ČR zpřístupněného přes www.webarchiv.cz. Veškeré zde publikované práce jsou nyní zálohovány profesionály z Národní knihovny ČR pro budoucí generace.
2006-01-05Ve spolupráci s CDS Strasbourg byla zprovozněna nová funkce. Všechny nově objevené proměnné hvězdy publikované v OEJV budou zahrnuty do databaze Simbad s bibliografickým odkazem na objevovou práci v OEJV.
2006-01-03Byla přidána kolonka "Simbad object(s)". Pro každou práci, která pojednává o konkrétním objektu / objektech obsahuje jeho / jejich identifikaci. Tato funkce byla přidána kvůli dohledatelnosti publikací podle objektů.
2005-12-27OEJV byl zahrnut do Smithsonian/NASA Astrophysics Data System (ADS)! Všechny práce publikované v OEJV jsou nyní dohledatelné přes tuto univerzální internetovou bránu k astrofyzikálním pracem!
2005-12-15České národní středisko ISSN přidělilo našemu elektronickému magazínu registrační číslo ISSN 1801-5964.
2005-11-20OEJV byl zahrnut do oblíbené Univerzální vyhledávací brány. Pokud přes tuto proměnářskou bránu někdo bude hledat objekt, o kterém bylo něco napsáno v OEJV, bude publikace nalezena.
2005-10-25Byla přidána funkce rozlišování jazyku, ve kterém je OEJV práce napsána.
2005-10-22Byla přidána funkce známkování publikací. Známkuje se jako ve škole 1 nejlepší, 5 nejhorší.
2005-10-21Přibyla nová funkce - možnost vkládat komentáře k jednotlivým pracem. Tyto komentáře jsou jak zobrazovány v portálu OEJV, tak jsou posílány emailem autorovi práce.
2005-10-19Byl vytvořen formulář pro on-line zasílání publikací. Více zde.
2005-10-16Web OEJV byl doplněn o nástroj FULLTEXTového vyhledávání.
2005-10-16Na základě žádostí od pozorovatelů, kterým nebylo umožněno publikovat své výsledky v IBVS, z důvodu např. že se jedná o výsledky vizuální, byl založen tento Otevřený Evropský Žurnál pro Proměnné hvězdy.


OEJV je registrován jako on-line pokračující magazín: ISSN 1801-5964.
 
* Tyto stránky hostují na serveru Expresních astronomických informací *
 
Created by © Web Services, 2005

    WebArchiv - archiv českého webu