Mladá a neklidná V351 Ori

The Young and Restless V351 Ori


Perseus 5/1999V 351 Ori je jasná eruptivní proměnná hvězda nacházející se v oblasti zrodu hvězd. Chování hvězdných mladíků bývá zajímavé, proto jsme se v Medúze pokusili tuto proměnnou hvězdu pozorovat. Naše odhady jeví značný rozptyl, o němž jsme prokázali, že z větší části pochází z individuálních rozdílů mezi pozorovateli
          
V 351 Ori is a bright eruptive variable star in the region of young objects, therefore its variability is very strange for observers who are not so familiar with it. Our estimates are roughly scattered, which is caused by individual differences between observers     V 351 Ori je velice mladá proměnná hvězda, která dosud nedosáhla hlavní posloupnosti. Nachází se v oblasti zrodu hvězd - poblíž Orionova pásu. V GCVS 1985 je jí přiřazena změna hvězdné velikosti mezi 8,3 a 11,6 mag ve fotografickém oboru. Tvar světelné křivky společně se spektrem A7 III ji zařazuje k typu Insa.
     Co znamená tato neobvyklá zkratka? Osamocené písmeno I značí nepravidelnou světelnou změnu a ve spojení s písmenem n pak příslušnost proměnné ke skupině tzv. proměnných v Orionu. Samozřejmě se objekty tohoto typu nevyskytují pouze v souhvězdí Oriona, ale můžeme je nalézt i v jiných souhvězdích. Nejčastěji v Labuti, Střelci a Štíru. Světelná změna může dosáhnout několik magnitud. V případě rychlých změn jasnosti (1 mag za 1 až 10 dnů) se k názvu přidává písmeno s. Poslední část označení tvoří informace o spektrálním typu. Písmeno a znamená spektrální typ B až A (popř. Ae). Hvězdy typu Insa jsou charakterizovány občasnými rychlými zeslabeními, jejichž tvar se podobá algolidám. Poklesy mohou být velmi časté (WW Vul) nebo může být pozorovatel obšťastněn takovou radikální změnou jasnosti třeba pouze třikrát za století (případ AB Aur).
     Pokud by na konci bylo označení typu proměnnosti místo Insa napsáno Insb, znamenalo by to, že je spektrální typ v rozmezí mezi F až M (Me). Hvězdy se spektrem F opět vykazují poklesy podobné algolidám, ale proměnné s pozdějším spektrálním typem (K až M) se mění nepravidelně a občas potěší pozorovatelovo oko výbuchem. Hvězd se všemi možnými kombinacemi těchto typů je obsaženo v GCVS na 1700 (5,3 % všech proměnných hvězd).
     Proměnnost mladých hvězd je pravděpodobně způsobena interakcí s okolohvězdnou hmotou (zastiňováním povrchu hvězdy a naopak jeho zjasňováním během interakce s dopadající látkou).
     K většímu zájmu o V351 Ori mě vedlo prohlížení světelných křivek na WWW stránce MEDÚZY. Během posledního pozorovací období je polovina pozorování posunuta asi o 0,5 mag oproti druhé polovině a tyto dvě skupiny jsou tvořeny různými pozorovateli. Začal jsem proto pátrat po příčinách tohoto nežádoucího rozptylu. Špatná identifikace hvězdy u dalekohledu se nezdá být pravděpodobná, protože proměnná se nachází blízko jasně rozlišitelné skupinky hvězd. Hvězda nepotrápí pozorovatelovo oko nízkou jasností, jelikož i z Brna ji lze za vynikajících podmínek spatřit triedrem. Na řadu přichází podezření na špatně změřené jasnosti srovnávacích hvězd. A skutečně. Srovnávací hvězdu A udává AAVSO o 0,6 mag slabší než katalog TYC (měření družice Hipparcos). Srovnávací hvězda B je po prvním ohledání v pořádku, ale důkladnější pátrání odhalí, že je zanesena v novém NSV katalogu pod číslem 16650. Zato srovnávací hvězda C svou jasností přetrumfne o 0,3 mag hvězdu B a od původní hodnoty na mapce se liší o neuvěřitelnou 1 mag! Také srovnávací hvězda D je ve skutečnosti o 0,6 mag jasnější.
Obrázek 1     Obrázek 1: Světelná křivka V351 Ori. Jednotliví pozorovatelé jsou
     odlišeni různými symboly. Plné čtverečky: L. Brát; prázdná
     kolečka: P. Sobotka; trojúhelníky stojící na špici: O. Pejcha;
     trojúhelníky stojící na základně: L. Šmelcer - fotografie; křížky:
     L. Novák; prázdné čtverečky: V. Němcová; hvězdičky:
     L. Šmelcer - CCD+V; plná kolečka - M. Brhel.
     Protože v databázi skupiny MEDÚZA shromažďujeme původní odhady, mohli jsme světelnou křivku přepočítat podle nových hodnot jasností srovnávacích hvězd. Zkusili jsme tedy spolu s Petrem Sobotkou na letním Praktiku pro pozorovatele proměnných hvězd ve Vyškově hvězdné velikosti přepočítat. Doufali jsme, že problém zvláštního vzezření světelné křivky tím bude vyřešen. Naše překvapení však neznalo mezí. Místo očekávaného uspokojení přišlo zklamání. Na obrazovce se tyčily jakési "sloupy", které navíc mířily naprosto opačným směrem než předtím! Změnou jasností srovnávacích hvězd se problém spíše jen změnil, než vyřešil. Že by mezera mezi daty byla jen náhodná? Nebo se odhady pozorovatelů skutečně o tolik liší? Anebo u V351 Ori nastávají rychlé změny během noci?
     Mé pátrání mne přivedlo do IBVS. Jediný publikovaný článek o V351 Ori mne nadchl už svým názvem. Jmenoval se "Jev podobný vzplanutí na světelné křivce V351 Ori". Rychlé změny u hvězd typu Insa bývají přece poklesy! Ale po přečtení mé nadšení rychle opadlo. Na světelné křivce bylo pozorováno pouze jediné vzplanutí s amplitudou 0,4 mag v oboru U a trvalo 30 minut. Všeobecně je zmínek o vzplanutích hvězd spektrálních typů A a B je velmi málo. Lze nalézt asi deset případů.
     Rychlé světelné změny v podobě výbuchů tedy nic nevyřešily. To už trápení začínalo nabývat vysokých hodnot, a proto Petr Sobotka použil nouzové řešení; přepočítal hvězdné velikosti srovnávacích hvězd z oboru V Johnsonova systému do vizuální oblasti a vynesl do grafu odlišně odhady jednotlivých pozorovatelů. Z obrázku 1 jasně vidíte, že různí pozorovatelé jsou vůči sobě systematicky posunutí. Křížky zaznačený Libor Novák udává permanentně proměnnou jako nejslabší. Další pozorovatelé (P. Sobotka , L. Brát, V. Němcová, M. Brhel a CCD kamera L. Šmelcera s V filtrem) se ve svých odhadech téměř shodují. Fotografická pozorování L. Šmelcera zaznačená trojúhelníčkem stojícím na základně se díky své odlišné spektrální citlivosti nedají porovnat. Docházím k závěru, že za rozptyl v poslední pozorovací sezóně je zodpovědný autor článku (trojúhelníčky stojící na špičce), který proměnnou odhaduje v 25 cm dalekohledu, jehož primární zrcadlo nebylo v té době zrovna na vrcholu svých odrazných schopností. Vypadalo jako po desetiletém pobytu v hodně hluboké studni a navíc odráželo hlavně červenou barvu. Podle nejnovějších pozorování už s novou odraznou vrstvou je vše v pořádku.
     Dlužno poznamenat, že stejný rozptyl mají ve svých světelných křivkách i jiné organizace (AAVSO, AFOEV, BAA VSS), jejichž počet členů však několikanásobně převyšuje těch 7 pozorovatelů zabývajících se V351 Ori v rámci skupiny MEDÚZA.

Literatura/References:


Zpět na seznam článků