Proč je V1981 Cyg tak zajímavá?

Why is V1981 Cyg so interesting?


Perseus 6/1999V1981 Cyg je velmi jasná a zajímavá techneciová hvězda s proměnným tvarem světelné křivky a periodou 37 dnů. Další pozorování (i od amatérských astronomů) jsou potřebná.
          
V1981 Cyg is very bright and interesting star with increased abundance of Tc. The shape of it´s lightcurve is variable. The period is about 37 days. Additional observations are needed.     V1981 Cyg (M = (7,5 - 8,1) mag (B); sp.: M3 Ib - II; typ: SRb) jsem začal pozorovat na začátku letních prázdnin. Po dvou měsících monitorování jsem shledal, že se mění poměrně rychle - periodová analýza ukázala hodnotu 37 dnů. I amplituda je vůči oboru B poněkud menší - asi 0,4 mag. Protože je však viditelná i tím nejmenším triedrem (zkušení mohou zkusit i oko), rozhodli jsme se zařadit ji do programu skupiny MEDÚZA. Petr Sobotka tedy stejně jako pro každou novou hvězdu vyhledal na Internetu odborné práce, které se o této hvězdě zmiňují. Po přečtení několika z nich vyplynula na povrch světa zajímavá skutečnost, díky níž můžeme V 1981 Cyg pokládat za objekt hodný zvláštního zřetele.
     Mnoho odborných článků zařazuje V1981 Cyg k tzv. techneciovým hvězdám. Je poměrně nasnadě, že se jedná o hvězdy se zvýšeným obsahem prvku technecium (značka Tc, 43 protonů v jádře, ve hvězdách vyskytující se izotop (99Tc) má poločas rozpadu 200 000 let). Co však dělá prvek těžší než železo v obyčejném červeném obru? Vždyť v každé astronomické knize se píše, že všechny prvky těžší než železo vznikly výhradně při výbuchu supernov! Vyloučeno je, aby technecium zůstalo ve hvězdě od doby jejího vzniku, protože díky krátkému poločasu rozpadu se rozštěpilo na jednodušší a stabilní prvky! Tato techneciová záhada je ale už dávno vyřešena. Za všechno totiž může tzv. s-proces.
Obrázek 1     Obrázek 1. Fázová světelná křivka (podle periody 37 dnů)
     V1981 Cyg podle pozorování skupiny MEDÚZA.
     Po té, co se hvězda dostane na asymptotickou větev obrů (AGB), probíhají v jejím jádře jaderné reakce, které produkují volné neutrony (např. 13C + 4He ® 16O + n). Ty pak, podobně jako při výbuchu supernovy, bombardují už vzniklé těžší prvky a přeměňují je na ještě těžší. S-procesem vznikají prvky jako rubidium, stroncium, baryum, ale také právě technecium. Konvekcí se pak tyto prvky dostávají až na povrch hvězdy, kde už je můžeme spektroskopicky detekovat.
     Teď už se ale dostáváme k tomu, proč je V1981 Cyg tak výjimečná. Většina hvězd s obsahem technecia totiž jeví světelnou změny s velkou amplitudou (>1 mag). Jen V1981 Cyg a pár další se mění málo nebo vůbec ne. Existují pouze dvě fotometrické studie této hvězdy z let 1988 až 1990 (Snyder 1990 a Dunlap 1991). Společná analýza těchto dvou datových řad dává periodu 34,05 dnů (Fourierova analýza) z 6 zachycených okamžiků maxima. Z těchto prací dále vyplývá, že tvar světelné křivky je velmi proměnný. Pozorováním skupiny MEDÚZA ale daleko lépe sedí perioda 37 dnů (Fourierova analýza). Fázovou křivku (podle periody 37 dnů) skupiny MEDÚZA ukazuje Obrázek 1.
     I amatéři se mohou zapojit do výzkumu této nezvyklé proměnné hvězdy. Na pozorování stačí pouhý triedr, ale velikost přístroje je nutno vyvážit přesností odhadu - i chyba o velikosti 0,3 mag (jinak běžná a tolerovaná) totiž může celou světelnou křivku zničit. Hleadcí mapku a aktuální světelnou křivku naleznete na stránce Medúzy.

Literatura/References:


Zpět na seznam článků