V 336 Vul

V 336 Vul


Perseus 1/2000V 336 Vul je polopravidelná proměnná typu SRb. Z dat skupiny MEDÚZA byla určena perioda 140 dní a je podezřeni i na periodu 1100 dní. Další pozorování jsou velmi vítaná.
          
V 336 Vul is a semiregular variable of SRb type. Data of the MEDUZA group enabled to determine the period of 140 days. A superposed long period of 1100 days may be present, too. Further observations are needed to confirm the secondary period.Obrázek 1     Obrázek 1. Dlouhodobá světelná křivka podle
     pozorování D. B. Williamse (1990).
     Proměnnost V336 Vul byla poprvé rozpoznána roku 1956 Strohmeierem et al. Byla proto zařazena do katalogu hvězd podezřelých z proměnnosti. Nezávisle objevil změnu jasnosti také D.H. Kaiser v roce 1990. Ve tomtéž roce publikoval D. B. Williams dlouhodobou světelnou křivku V336 Vul z Harvardských desek (obrázek 1) a určil typ Lb. Ze světelné křivky je zřejmé, že bez hledače period nemohla být rozpoznána žádná perioda kratší než asi 200 dnů. O tři roky později obdržela V336 Vul konečné označení a typ proměnnosti SRb: (Kazarovets et al 1993). V roce 1998 byla hvězda zařazena do pozorovacího programu skupiny MEDÚZA.
     Na světelné křivce (obrázek 2, průměrováno metodou klouzavých průměrů) je poměrně dobře patrná periodičnost světelných změn V336 Vul. Nepotvrzuje se tak Williamsovo zjištění, avšak ten patrně nepoužil žádný hledač period. Analýza metodami PDM a diskrétní Fourierovy transformace odhalila přítomnost dvou period: 140 dnů (amplituda 0,5 mag) a podstatně delší periody (hrubý odhad je asi 1100 dnů), jejíž náznak je už v datech patrný. Jedná se tedy pravděpodobně o polopravidelnou proměnnou typu SRb s dvěma periodami.
Obrázek 2     Obrázek 2. Světelná křivka V 336 Vul podle pozorování
     Medúzy zprůměrovaná metodou klouzavých průměrů.
     Zanesena je též proložená sinusoida o periodě 140 dnů.
     I přesto, že V336 Vul je velice jasná polopravidelná proměnná typu, nebyl u ní zjištěn ani maser (ať už hydroxylový nebo vodní) ani žádná CO nebo OH emise. Tyto jevy jsou u chladných hvězd spíše pravidlem a tak V336 Vul je rozhodně alespoň něčím zajímavá.
     V336 Vul je poměrně zajímavá polopravidelná proměnná hvězda, která není ve světě příliš sledovaná. Proto by bylo velmi užitečné věnovat jí pozorovací čas, už proto, že je obdařena sekundární periodou, jež dosud nebyla detekována.

Literatura/References:


Zpět na seznam článků