under construction...

Variable

Eruptivní proměnnéEruptivní dvojhvězdy

Postavení proměnných hvězd v HR diagramu

Schéma eruptivních dvojhvězd
Primární
složka
Sekundární složka
Hlavní posloupnost
(nebo podobři)
ObřiBílý trpaslíkNeutronová hvězda
Hlavní posloupnost
(nebo chladný podtrpaslík)
klasické zákrytové dvojhvězdy
s oboustranným vlivem
--
Bílý trpaslíksilné
magnetické pole
polary (AM Her),
novy (?)
Symbiotické hvězdy
(Z And, velmi pomalé novy,
rekurentní novy)
AM CVn-
slabé magnetické
pole
U Gem, novy
Neutronová hvězdasilné magnetické polepulsary s nízkou hmotností (HZ Her)vysoce hmotné rentgenové pulsary, symbiotické rentgenové hvězdy
(V 2116 Oph)
KZ Tra, 4U 1915-05 ?dvojitý pulsar (PSR 1913+16)
slabé magnetické poleRentgenové burstery
vysoce hmotné kompaktní objekty
(> 3 hmotnosti Slunce)
?V 1357 Cyg
(= Cyg X-1)
??

Schéma eruptivních dvojhvězd

Kataklyzmic-scheme

Novy

  Změny jasnosti nov a trpasličích nov v minimum

 1. nepravidelné fluktuace jasnosti s maximální amplitudou 1 mag řádově 10 - 100 dnů
 2. rychlé, nepravidelné blikání (flickering) v řádu minut a hodin způsobené horkými skvrnami na sekundární složce

  Rychlé fluktuace jasu u hvězdy typu U-Geminorum SU Uma 23. 1. 1963

 3. rychlé koherentní oscilace v řádu 10 sekund s amplitudou 0.001 - 0.04 mag

  Světelná křivka Novy DQ Her. a, b, c jsou součty 10 cyklů; d je součtem 224 cyklů

 4. možné zákryty, např. U Geminorum

  Světelná křivka U Geminorum

Tento obrázek ukazuje variace u hvězdy AM CVn. Změny s P = 18 minut (oběžná doba složek, amplituda 0.04 mag). Rychlé změny (pulsace primární složky, amplituda 0.007 mag). Poslední perioda je způsobena pečlivou analýzou dat. AM CVn je zákrytová dvojhvězda s nejkratší známou periodou.

Zpět na obsah