Typy proměnných hvězd

Pulzující proměnnéPulzující proměnné jsou hvězdy vykazující periodickou kontrakci a expanzi svých povrchových vrstev. Zde popsané proměnné pulzují neradiálně, tzn. že se periodicky "šišatí" nejprve v jednom směru a pak v druhém. Sousední oblasti dokonce mohou mít opačnou fázi pulzace.Neradiálně pulzující hvězdy


Hvězdy typu ZZ Ceti

Základní údajeSpektra bílých trpaslíků typu dA ve hvězdokupě NGC 6397 porovnaná s teoretickým modelem

Neradiálně pulzující bílí trpaslíci se spektrem O až A, kteří mění svou jasnost s periodami 30 sekund až 25 minut. Amplitudy se pohybují v rozmezí 0.001 až 0.2 mag v oboru V. Hvězdy se mění v několika periodách, u některých exemplářů můžeme najednou pozorovat až 20 period. Občas se pozorují výbuchy o velikosti až 1 mag, které ale mohou být vyvolány blízkou proměnnou typu UV Cet. GCVS obsahuje 55 objektů tohoto typu (0.16 % všech proměnných hvězd). Většinou jsou slabší než 13 mag. V GCVS se rozlišují tři podtypy:

Tvar světelné křivkySvětelná křivka ZZ Psc - typ ZZ Ceti
Na první pohled je světelná křivka velice proměnná, ale při podrobnější analýze se ukáže, že všechny zdánlivé nepravidelnosti jsou důsledkem interferencí několika (až 20) period. Na obrázku je světelná křivka hvězdy ZZ Psc (M = (12.75 - 12.93) mag (V); P = 820, 930, 1020 s; typ: ZZA).

Fyzikální model
Příčiny neradiálních pulzací mi v současné době nejsou známy. Vše by se mělo vyřešit na začátku roku 2000.

Možnosti amatérského saledování
Pokud se nějaký vizuální pozorovatel cítí na monitorování hvězdy 14 mag s amplitudou 0.05 mag a periodou 5 minut, může zkusit tyto hvězdy sledovat. My, co nejsme supermani, se spokojíme s pomalejšími typy proměnnosti.

Zpět na obsahOstatní typy neradiálně pulzujících proměnných

Hvězdy typu ACYGSvětelná křivka Fi Cas, typ ACYG:
Proměnné typu a Cygni, což jsou neradiálně pulzující nadobři spekter Bep - Aep Ia. Světelné změny v řádu desetin magnitudy se mohou zdát nepravidelné, ale ve skutečnosti jsou způsobeny interferencí několika period s podobnou hodnotou. Délka cyklu je od několika dnů do několika týdnů. GCVS obsahuje 56 proměnných tohoto typu, což je 0.175 % všech proměnných hvězd.

Některé proměnné typu d Scuti pulzují též neradiálně

Zpět na obsah