under construction...

Variable

Eruptivní proměnnéEruptivní dvojhvězdy

Postavení proměnných hvězd v HR diagramu
HR

Schéma eruptivních dvojhvězd
Primární
složka
Sekundární složka
Hlavní posloupnost
(nebo podobři)
ObřiBílý trpaslíkNeutronová hvězda
Hlavní posloupnost
(nebo chladný podtrpaslík)
klasické zákrytové dvojhvězdy
s oboustranným vlivem
--
Bílý trpaslíksilné
magnetické pole
polary (AM Her),
Novy (?)
Symbiotické hvězdy
(Z And, velmi pomalé novy,
rekurentní novy)
AM CVn-
slabé magnetické
pole
U Gem, Novae
Neutronová hvězdasilné magnetické polepulsary s nízkou hmotností (HZ Her)vysoce hmotné rentgenové pulsary, symbiotické rentgenové hvězdy
(V 2116 Oph)
KZ Tra, 4U 1915-05 ?dvojitý pulsar (PSR 1913+16)
slabé magnetické poleRentgenové burstery
vysoce hmotné kompaktní objekty
(>3 masses of Sun)
?V 1357 Cyg
(= Cyg X-1)
??

Stavba eruptivních dvojhvězd

Kataklyzmic-scheme

Hvězdy typu U Geminorum

Světelná křivka SS Cyg od pozorovatelů MEDUZY; UGSS

Světelná křivka jednoho výbuchu SS Cyg od pozorovatelů MEDUZY

Světelná křivka WZ Sge