Typy proměnných hvězd

Základní informace nutné k porozuměníH-R diagramHR diagram

H-R diagram byl poprvé sestrojen pány Hertzsprungem a Russelem na začátku tohoto století. Vyjadřuje závislost mezi absolutní hvězdnou velikostí Mv a spektrálním typem Sp. Ukázalo se, že rozložení hvězd v tomto diagramu, a tedy závislost mezi Mv a Sp je podstatná, má fyzikální smysl a souvisí nejen s okamžitým stavem, ale i s vývojem hvězd. Hvězdy sosustředěné podél některých křivek tvoří posloupnosti, podle nichž Morgan a Keenan roztřídili hvězdy do luminozitních tříd svítivosti.Luminozitní třídy
třídanázevabsolutní hvězdná velikost
Iveleobři Ia, Ib, Ic(-4.5 až -7) mag
IIjasní obři(-2.5 až -5.5) mag
IIIobři(+1.5 až -5.4) mag
IVpodobři(+3.2 až -4.7) mag
Vhvězdy hlavní posloupnosti a trpaslíci(+16 do -5.7) mag
VIpodtrpaslíci(+16 až +4) mag
VIIbílí trpaslíci(+14 až +10) mag

Pokud se na x-ové ose nahradí spektrální typ teplotou, hlavní posloupnost se narovná a stane se lineární závislostí. Hvězda se v průběhu svého života složitě přesunuje v H-R diagramu, ale většinu času stráví na hlavní posloupnosti. Délka života hvězdy je nepřímo úměrná její hmotnosti. Čím větší hmotnost, tím kratší doba setrvání na hlavní posloupnosti.


Zpět na obsah

Spektrum
Spektra hvězd jsou rozdělena do tříd a označena podle tzv. harvardského třídění, založeného na vzhledu spektra. Přesněji řečeno na výskytu emisních a absorpčních čar prvků charakterizujících stav v atmosféře hvězdy.

Přehled hlavních spektrálních tříd W, O, B, A, F, G, K, M, L, T
TřídaPopisPříklad
Wintenzivní spojité spektrum se širokými jasnými emisními čarami H, neutrálního i ionizovaného He, C, N aj.
 
Ojasné spojité spektrum, absorpční čáry HeIIl Cep
Babsorpční čáry HeI, zesilující se čáry Balmerovy série vodíkug Ori
Anejintenzívnější čáry Balmerovy série vodíku, jasnější čáry CaII, objevují se čáry kovůb Tri
Fslábnou čáry H, sílí čáry Ca a kovůa CMi
Gtlusté čáry CaII, dále slábne Balmerova série vodíku, zvýrazňují se čáry kovůk Gem
Knejtlustší čáry kovů, objevují se pásy molekul, zejména CN a CH, velmi tenké čáry Ha Tau
Mmnoho výrazných pásů molekul, zejména TiOa Sco
Lnová třída, čáry Li
 
Tnová třída, čáry metanuGliese 627

Doplňkové třídy R, N a S
TřídaPopis
CRpásy C2 sílí, pásy CN velmi tlusté
Npásy C2, ztenčují se pásy CN
Sabsorpční pásy ZrO

Nejužívanější předpony
g - obr (giant)
d - trpaslík (dwarf)
c - veleobr
sg - podobr (subgiant)
wd - bílý trpaslík (white dwarf)
Nejužívanější přípony
e - emisní čáry (emission)
s - ostré čáry (sharp)
n - neostré čáry (nonsharp)
v - proměnné čáry (variable)
p - zvláštní spektrum (peculiar)
k - čáry mezihvězdného prostředí

Naznačené třídění je příliš hrubé, a proto byla každá třída rozdělena do deseti podtříd (např K0, K1 až K9; pak M0, M1 atd.) a ke znaku spektra se přidávají předpony a přípony, které buď charakterizují hvězdu (předpony), anebo vzhledové zvláštnosti spektra (přípony).

Vzhled spektra závisí také na chemickém složení atmosféry hvězd, které se však u různých typů hvězd příliš neliší. Hlavně je závislý na teplotě atmosféry hvězdy.

Spektrum obra S50 obsahující lithium Spektrum hnědého trpaslíka Na obrázku vpravo je znázorněno spektrum obra S50 (spektrum L) ve hvězdokupě Be21, který obsahuje lithium. Projevuje výraznou absorpcí u 670.57 nm. Srovnání je provedeno s hvězdou podobného typu, která lithium neobsahuje.

Na obrázku vlevo je znázorněno spektrum anonymního hnědého trpaslíka (spektrum T). Jedná se o druhého objveneého příslušníka tohoto typu objektů. byl objeven pomocí přehlídky Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Narozdíl od prvního objeveného zástupce této třídy, Glieseho 229 B, není těsným souputníkem jiné hvězdy, ale nachází se ve volném prostoru v souhvězdí Hadonoše. Spektrum bylo získáno pomocí 3.5 metrového dalekohledu na Apache Point Observatory. Spektrum znázorňuje velice silné absorpční čáry vody a metanu. Objekt není ve viditelném světle pozorovatelný a tak spektrum sahá pouze asi k 700 nm. (podle SDSS press-release 99-4).


Zpět na obsah