--> stránka s výsledky

Naše sekce vlastní přístrojový set, který využívá k pozorování proměnných hvězd. Jedná se o dalekohled Vixen GP 80M (refraktor 80/910mm) s připojenou CCD kamerou SBIG ST-7 + BVRI filtry.

Dalekohled Vixen GP 80M dostala sekce PPH jako dar od čtenářů německého časopisu Sterne und Weltraum v polovině 90. let minulého století. Dalekohled je na paralaktické montáži, kterou jakožto sponzoring sekce vybavil L. Brát krokovým pohonem, aby bylo možné s přístrojem provádět CCD fotometrii.

CCD kamera SBIG ST-7 + BVRI filtry jsme za výhodných podmínek zakoupili od P. Svobody v prosinci 2005.

Oba přístroje jsou dohromady jako přístrojový "set" zapůjčovány členům B.R.N.O. - Sekce PPH ČAS s požadavkem, aby s nimi byla prováděna fotometrie proměnných hvězd. Zapůjčitele vybírá výbor Sekce z došlých přihlášek vždy v průběhu ledna až února. Na těchto stránkách můžete sledovat, jakých výsledků s nimi naši pozorovatelé dosáhli.

Zapůjčitelé přístrojů:
- Ing. Radek Dřevěný (03/2006 - 03/2007)