Úvod

Popis programu

readme.txt

Článek o XMedGrafu

Download

O autorovi


Bc. Luboš Brát, 2001
brat@pod.snezkou.cz

Ú v o d

XMedGraf je volně šiřitelný program napsaný v jazyce Perl za pomoci grafické knihovny Tk. XMedGraf je platformově nezavislý, ale je doporučováno používání pod systemem Linux/Unix s nadstavbou XWindows.

Program slouží k vykreslování a studiu světelných křivek proměnných hvězd. Byl vyvinut speciálně pro skupinu pozorovatelů MEDUZA (www.meduza.info) a načítá její databazi pozorování ve formátu DBF.

Kromě vykreslování světelných křivek z databáze skupiny MEDÚZA umožňuje XMedGraf rovněž zobrazování externích ASCII souborů s daty a jejich manipulaci. Uživatel si může zvolit libovolný adresář na HDD jako svou databázi a všechny soubory se budou zobrazovat jako objekty v databázi.


P o p i s    p r o g r a m u

POŽADAVKY NA HARDWARE

Doporučená velikost volného místa na pevném disku: 30 MB a více.
Doporučená rychlost procesoru: 300 MHz a vyšší.

POŽADAVKY NA SOFTWARE

Perl 5.8 a vyšší
grafická knihovna Tk v. 8.0 a vyšší pro Perl
knihovna Math pro Perl

INSTALACE LINUX:

 1. Interpret Perlu bývá součástí distribuce Linuxu. Pokud není nainstalován, doinstalujte si jej z instalačního CD Linuxu.
 2. Knihovna Tk v. 8.0 a vyšší je grafická knihovna, ve které jsou napsány všechny grafické prvky programu. Většinou je zapotřebí ji nainstalovat. Stahnout je možné spolu s XMedGrafem ze sekce Download.
 3. XMedGraf samotný není nutno instalovat. Jen rozbalte stažený balík a program je možné ihned spustit prikazem './xmedgraf.pl'.
 4. Práva: Stejná jako v souboru 'all_files.txt'.

INSTALACE MS WINDOWS:

 1. Interpret Perlu není běžnou součástí systému Windows, takže je nutné jej nainstalovat. Distribuci ActivePerlu 5.8, která vyhovuje potřebám XMedGrafu můžete stáhnout s XMedGrafem v sekci Download nebo přes http://www.perl.com.
 2. Knihovna Tk v. 8.0 je součástí distribuce ActivePerlu 5.8.
 3. XMedGraf samotný není nutno instalovat. Jen rozbalte stažený balík a program je možné ihned spustit prikazem './xmedgraf.pl'.

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU

Veškeré ovládání programu by mělo být intuitivní, takže zmiňme jen několik tipů. Více viz. brat@pod.snezkou.cz.

 • Databáze skupiny MEDÚZA
  Aktuální databázi je možné stáhnout z internetových stránek skupiny www.meduza.info.
  Presné URL, login a heslo sdělí na požádání Luboš Brát (brat@pod.snezkou.cz) nebo Petr Sobotka (sobotka@meduza.info). Všichni pozorovatelé, kteří posílají do databáze skupiny MEDÚZA svá data mají automaticky nárok na celou aktuální databázi skupiny.
 • Zvětšování částí světelných křivek
  Stačí jen táhnout myší po světelné křivce.
 • Informace o každém bodu
  CTRL+CLICK myší na bod. Informace se vypíší v textovém poli vespod programu.
 • Pokud chcete úplně znovu načíst a vykreslit křivku z databáze, klikněte na 'Vykreslit'. Pokud chcete jen např. 'obnovit' plochu se současnými body, které jsou již nejak zmodifikované, klikněte na tlačítko ' X '. K pohybu v minulých zvetšeních používejte tlačítka ' <- ' a ' -> '.
 • Individuální křivky
  Dvojtým kliknutím na pozorovatele jej zanesete do paměti jako 'implicitního pozorovatele' a bude se zobrazovat červeně. Jednoduchým kliknutím označíte pozorovatele, který se bude zobrazovat černě. Je možné označit i více pozorovatelů pokud budete držet při označování CTRL respektive SHIFT.